EB Sticky Cookie Notice

นโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

ตำแหน่งงานกับความรับผิดชอบ

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด


กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค

ที่อยู่ : 999/95 ซอยพหลโยธิน34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เว็บไซต์ : https://www.mdsoft.co.th
      บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด เริ่มจากการรวมทีมนักพัฒนาระบบ โปรแกรมเมอร์ ที่ฝันอยากมีอาชีพ หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว โดยการพัฒนาระบบสำหรับขับเคลื่อนธุรกิจให้ลูกค้า เมื่อปลายปี 2554 ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เลขทะเบียนนิติบุคคลคือ 0105556023289 บริหารงานโดยผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในสายงาน กว่า 10 ปี และได้ย้ายสำนักงาน จากสำนักงานเช่าน มาที่อยู่ปัจจุบัน เมื่อ ปี 2557  โดยบริการของเรา เป็นผู้ให้บริการด้านจดโดเมนเนม, เว็บโฮสติ้ง, พัฒนาระบบ Web Application, พัฒนาระบบ ERP ด้วย OpenERP ตั้งแต่ เวอร์ชั่น 6.1 จนมาเป็น Odoo ในปัจจุบัน, ระบบ CRM สำเร็จรูป และ ปรับแต่งตามความต้องการ นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมให้กับลูกค้า สำหรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจของลูกค้า
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ทุกชนิด
  • ในปีพ.ศ. 2556 ดำเนินธุรกิจโดยใช้เงินทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และที่ ทำการสำนักงานเลขที่ 999/95 ซอย พหลโยธิน 34 เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และเว็บไซต์บริษัทคือ http://www.mdsoft.co.th
  • ต่อมา ปีพ.ศ. 2557 ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,000,000 บาท
รูปภาพแผนที่

การเดินทาง

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : ลงสถานีกำแพงเพชรทางออกที่ 2 จะถึงด้านในตลาดนัดจตุจักรเลย
รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีหมอชิต ออกประตู 1 เดินเรียบรั้วของสวนจตุจักรมาเรื่อย ๆ แล้วเข้าตลาดนัดจตุจักรทางเข้าประตู 3

ป้ายรถประจำทางหน้าสวนจตุจักร (ถ.พหลโยธิน)

รถธรรมดา: 3, 8, 27, 28, 44, 52, 77, 96, 104, 108, 122, 126, 145 และ 182
รถปรับอากาศ: ปอ.3, ปอ.28, ปอ.29, ปอ.34, ปอ.39, ปอ.44, ปอ.59, ปอ.63, ปอ.77, ปอ.104, ปอ.126, ปอ.134, ปอ.138, ปอ.145 และ ปอ.502

ป้ายรถประจำทางหน้าจตุจักรประตู 1 (ถ.กำแพงเพชร 2)

รถธรรมดา: 26, 77, 96, 104, 122, 134, 136, 138, 145, 157 และ 182
รถปรับอากาศ: ปอ.77, ปอ.134, ปอ.138, ปอ.145, ปอ.157, ปอ.509, ปอ.517, ปอ.529 และ ปอ.536  อ่านต่อได้ที่ https://www.wongnai.com/beauty-tips/chatuchak-night-market?ref=ct


เงินเดือน
: 5000-10000
ประสบการณ์
: 9
ประเภทการจ้าง
: Full Time
สวัสดิการ
: โบนัสประจำปี
การศึกษา
: ปริญญาเอก
หมวดหมู่
: การเกษตรประมง, ปศุสัตว์
ตำแหน่งที่ตั้ง
: ภาคตะวันออก
เลือกจังหวัด
: จันทบุรี
รายละเอียด
รูปภาพแผนที่

การเดินทาง

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : ลงสถานีกำแพงเพชรทางออกที่ 2 จะถึงด้านในตลาดนัดจตุจักรเลย
รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีหมอชิต ออกประตู 1 เดินเรียบรั้วของสวนจตุจักรมาเรื่อย ๆ แล้วเข้าตลาดนัดจตุจักรทางเข้าประตู 3

ป้ายรถประจำทางหน้าสวนจตุจักร (ถ.พหลโยธิน)

รถธรรมดา: 3, 8, 27, 28, 44, 52, 77, 96, 104, 108, 122, 126, 145 และ 182
รถปรับอากาศ: ปอ.3, ปอ.28, ปอ.29, ปอ.34, ปอ.39, ปอ.44, ปอ.59, ปอ.63, ปอ.77, ปอ.104, ปอ.126, ปอ.134, ปอ.138, ปอ.145 และ ปอ.502

ป้ายรถประจำทางหน้าจตุจักรประตู 1 (ถ.กำแพงเพชร 2)

รถธรรมดา: 26, 77, 96, 104, 122, 134, 136, 138, 145, 157 และ 182
รถปรับอากาศ: ปอ.77, ปอ.134, ปอ.138, ปอ.145, ปอ.157, ปอ.509, ปอ.517, ปอ.529 และ ปอ.536  อ่านต่อได้ที่ https://www.wongnai.com/beauty-tips/chatuchak-night-market?ref=ctผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า)

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต การจำหน่ายสินค้า

15/02/59 l 10333 l

ที่ปรึกษาห่วงโซ่อุปทาน

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต การจำหน่ายสินค้า

05/08/58 l 8400 l

เจ้าหน้าที่ขนส่งทางน้ำทั่วไป ; ผู้ขนส่งทางน้ำ

จัดทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าที่เข้ามา เตรียมการขนส่งและดูแลความปลอดภัย

05/08/58 l 7143 l

ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า)

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ กำหนดมาตรฐาน วิธีการดำเนินงานต่าง ๆ และตัดสินใจแก้ไขปัญหา

05/08/58 l 7880 l

เจ้าหน้าที่จัดระวางบรรทุกบนเครื่องบิน

ควบคุมและรับผิดชอบการส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางสินค้า

04/08/58 l 7781 l

วิศวกรโยธา (ออกแบบและก่อสร้างระบบการขนส่ง) ;วิศวกรขนส่ง

ออกแบบและควบคุมการสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

04/08/58 l 8296 l

นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ;ต้นหน;ผู้ช่วยต้นเรือ

รับผิดชอบโดยตรงในการเดินเรือ

04/08/58 l 7796 l

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More