View features User Guideสถานที่ปัจจุบัน: การค้นหาขั้นสูง
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ ออกแบบจัดสวน อนินทรีย์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที อาคันตุกะ นักออกแบบเว็บไซต์ ช่างเชื่อมโลหะ ผู้บริหารระบบเครือข่าย ขนส่งระหว่างประเทศ วิศวกรเครื่องกล วิศวกรขนส่ง ตัวแทนจัดซื้อ ผู้จัดการขนส่งระหว่างประเทศ ย้อม วิศวกรเคมี ช่างเขียนแบบ เครื่องแต่งกาย เจ้าหน้าที่จัดระวาง ผู้จัดการสปา ไฟฟ้า ผู้จัดการ ฐานข้อมูล ช่างตัดเย็บ ช่างปรับไฟฟ้า ผู้บังคับการเรือ จัดดอกไม้ ช่างฝัง นักพัฒนาภาษาจาวา นักปัญญาประดิษฐ์

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More