วาไรตี้

EB Sticky Cookie Notice

นโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

ตำแหน่งงานกับความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่จัดระวางบรรทุกบนเครื่องบิน

 

ควบคุมและรับผิดชอบการส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางสินค้า

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

การขนส่งสินค้าทางอากาศนับว่าเป็นการขนส่งที่มีบทบาทที่สําคัญต่อการค้าระหว่างประเทศที่กําลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก ถึงแม้ว่าการขนส่งสินค้าทางอากาศจะมีปริมาณไม่มากเมื่อเทียบกับการขนส่งสินค้าทางทะเล แต่การขนส่งสินค้าทางอากาศนับวันมีแต่จะเพิ่มความสําคัญมากขึ้น เพราะเป็นการขนส่งสินค้าที่มีความสะดวกและรวดเร็ว มีตารางการบินที่สม่ำเสมอและตรงเวลา อีกทั้งยังสามารถส่งสินค้าไปได้ทั่วทุกมุมโลก เพราะมีเที่ยวบินของสายการบินต่างๆ บินไปยังทุกประเทศ สามารถนําส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางทั้งใกล้และไกลได้ในเวลาใกล้เคียงกัน ด้วยความได้เปรียบมากกว่าการขนส่งประเภทอื่นๆ และทวีความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ จึงทําให้ผู้ที่คิดจะประกอบอาชีพนี้หางานทําได้ไม่ยากนัก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์สาขาการจัดการ การขนส่ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

- มีความเป็นผู้นําสามารถทํางานเป็นทีมได้

- ละเอียด รอบคอบ ปฏิบัติงานตามกฎอย่างเคร่งครัด

- ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย

- มั่นใจในตัวเอง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

- ทักษะในการบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์ดี

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More