View features User Guide

สถานที่ปัจจุบัน: ประวัติการค้นหาขั้นสูง
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/odoojob/domains/odoojob.com/public_html/components/com_mdjobs/views/aresumes/tmpl/default.php on line 105

ช่างแกะสลัก สุขอนามัย ผู้บังคับการเรือ โรงงานอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านแคดแคม ช่างปรับไฟฟ้า วิศวกรโลหะการ ช่างฝัง ตกแต่งตัวเรือน แม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์เคมี หัตถกรรม ผู้ช่วยวิศวกร ผู้บริหารระบบเครือข่าย เรือ ระบบท่อ วิศวกรคุณภาพ ความปลอดภัย ช่างทอง ผู้จัดการ นักออกแบบ ช่างซ่อมบำรุง ช่างตัดเย็บ อุตสาหกรรมสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ขนส่งทางน้ำ วิชาโลจิสติกส์ สัตว์เลี้ยง ผู้จัดการขนส่งระหว่างประเทศ อินทรีย์เคมี

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More