ข้อมูล อำเภอ นางรอง

admin
Site Admin
โพสต์: 67
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ ก.ค. 01, 2015 9:51 am
ติดต่อ:

ข้อมูล อำเภอ นางรอง

ข้อมูลโดย admin » พุธ ธ.ค. 13, 2017 6:39 am

ข้อมูล อำเภอ นางรอง
ที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอ นางรอง
อำเภอนางรองตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอชำนิและอำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอประโคนชัยและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอละหานทรายและอำเภอปะคำ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอโนนสุวรรณและอำเภอหนองกี่

ธนาคารและ สถาบันการเงิน อำเภอ นางรอง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารธนชาติ
สถานธนานุบาล
โรงรับจำนำนางรอง
สหกรณ์การเกษตร

โรงเรียน ในอำเภอ นางรอง
โรงเรียนฝ่ายประถม(ในตัวเมืองและใกล้ตัวเมืองนางรอง)

โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

ภาพโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225
โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)
โรงเรียนถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
โรงเรียน้านแพงพวย(สังฆคุรุราชบำรุง)
โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง(โศภนประชานุกูล)

โรงเรียนฝ่ายมัธยม

โรงเรียนนางรอง (โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ)

โรงเรียนนางรอง
โรงเรียนนางรองพิทยาคม (โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอแห่งที่ 2)
โรงเรียนสิงหวิทยาคม
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์
โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม

โรงเรียนเอกชน

พระแม่มารีในโรงเรียนมารีพิทักษ์
โรงเรียนมารีพิทักษ์
โรงเรียนอนุบาลกมลลักษณ์
โรงเรียนตุลยาธร
โรงเรียนฝ่ายประถม-มัธยม
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
วิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีบุรีรัมย์บริหารธุรกิจ

โรงพยาบาล ใน อำเภอ นางรอง
โรงพยาบาลนางรอง
โรงพยาบาลเรืองโรจน์ การแพทย์(เอกชน)

ย้อนกลับไปยัง