View features User Guideสถานที่ปัจจุบัน: การค้นหาขั้นสูง
ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ นักออกแบบ เครื่องแต่งกาย วิศวกรขนส่ง ห่วงโซ่อุปทาน สินค้าแฟชั่น ผู้บังคับการเรือ ช่างปรับไฟฟ้า วิศวกร นักออกแบบเว็บไซต์ สปา นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดอกไม้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์สินค้า แนะนำ ต้นหน นายประจำเรือ วัสดุ นักเคมีอุตสาหกรรม ไฟฟ้า นักวิทยาศาสตร์ ฝึกอบรม วิศวกรเคมี คำนวณต้นทุนการผลิต การท่องเที่ยว ซ่อมสายไฟ ช่างเทคนิควิศวกรรม

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More