View features User Guideสถานที่ปัจจุบัน: การค้นหาขั้นสูง
คลังสินค้า ผู้ช่วยวิศวกร ขนส่งทางน้ำ ผู้บังคับการเรือ เครื่องประดับ ธุรกิจระหว่างประเทศ ช่างประดับอัญมณี คำนวณต้นทุนการผลิต ผู้จัดการสปา ช่างซ่อมบำรุง โลจิสติกส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที เว็บมาสเตอร์ ผู้จัดการขนส่งระหว่างประเทศ เครื่องบิน วิศวกรโยธา เจ้าหน้าที่ขนส่งทางน้ำ ช่างเงิน หัวหน้าแม่บ้าน ความปลอดภัย วิศวกรคุณภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงงาน ผู้จัดการ วัสดุ ผู้บริหารระบบเครือข่าย วิศวกร นายเรือเดินทะเล ออกแบบเสื้อผ้า ซ่อมสายไฟ

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More