View features User Guideสถานที่ปัจจุบัน: การค้นหาขั้นสูง
เจ้าหน้าที่ขนส่งทางน้ำ โลหะ ช่างประกอบ ตกแต่งสวน ผลิตภัณฑ์สินค้า เครื่องประดับ ตัวแทนจัดซื้อ ช่างเจียระไน โรงงานอุตสาหกรรม อินทรีย์เคมี อาคันตุกะ นักเคมี วิศวกรปิโตรเคมี อาหาร เครื่องบิน ฝ่ายวิจัย ออกแบบจัดสวน ซิลด์สกรีน พิมพ์ย้อม ตัวแทน ช่างเทคนิควิศวกรรม ผู้ช่วยวิศวกร วิศวกร การเกษตร วิศวกรโลหะการ ช่างฝัง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ความเสี่ยง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ออกแบบเสื้อผ้า

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More