View features User Guideสถานที่ปัจจุบัน: การค้นหาขั้นสูง
ซิลด์สกรีน โรงงานอุตสาหกรรม นายประจำเรือ สุขอนามัย ช่างประดับอัญมณี สัตว์เลี้ยง ออกแบบเสื้อผ้า แคดแคม ช่างเจียระไน เจ้าหน้าที่ขนส่งทางน้ำ ออกแบบจัดสวน ผลิตภัณฑ์อาหาร โลหะ ฝ่ายพัสดุ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ช่างฝัง หัตถกรรม ตัวแทน จาวา เพชร วิศวกรเครื่องกล พลาสติก แพทย์แผนไทย อนินทรีย์ พันธุ์พืช ผู้ช่วยวิศวกร วิศวกรฮาร์ดแวร์ เสื้อผ้า นักวิจัย มหาวิทยาลัย

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More