View features User Guideสถานที่ปัจจุบัน: การค้นหาขั้นสูง
นักออกแบบเว็บไซต์ นักวิเคราะห์ ช่างฟอก ย้อม โรงงาน วิศวกรเคมี โรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านแคดแคม วิศวกร ผู้บังคับการเรือ สุขอนามัย การเกษตร เคมี ออกแบบจัดสวน นายเรือเดินทะเล ต้นหน ระบบท่อ นักเคมี ไฟฟ้า ช่างเทคนิค ไอที ช่างเงิน อาจารย์ นักอนินทรีย์เคมี สินค้าแฟชั่น ช่างเทคนิควิศวกรรม แคดแคม จาวา เกษตรกรรม

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More