View features User Guideสถานที่ปัจจุบัน: การค้นหาขั้นสูง
ช่างเทคนิควิศวกรรม พนักงานคุมเครื่องตกแต่ง จาวา ช่างเขียนแบบ อนินทรีย์ เคมี อิเล เว็บมาสเตอร์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัสดุ สินค้าแฟชั่น ผู้จัดการ พันธุ์พืช ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที นักเคมี ช่างฟอก การท่องเที่ยว ผู้บังคับการเรือ โลหะ นักวิจัยยานยนต์ ซ่อมสายไฟ วัสดุ แนะนำ วิศวกรฮาร์ดแวร์ เพชร ผลิตภัณฑ์เคมี ช่างตัดเย็บ วิศวกรซอฟต์แวร์ โลจิสติกส์ เครื่องบิน

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More