View features User Guideสถานที่ปัจจุบัน: การค้นหาขั้นสูง
โลจิสติกส์ แม่พิมพ์ ซิลด์สกรีน ช่างทอง อนินทรีย์ แพทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารข้อมูล พนักงานคุมเครื่องตกแต่ง พลาสติก นักออกแบบซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์อาหาร ภาพการ์ตูน ห่วงโซ่อุปทาน นักพัฒนาภาษาจาวา คลังสินค้า นักเคมี ที่ปรึกษาห่วงโซ่อุปทาน ผู้บริหารระบบเครือข่าย ฝ่ายวิจัย ขนส่งระหว่างประเทศ โรงงาน เกษตรกรรม วิชาโลจิสติกส์ ความปลอดภัย วิศวกรปิโตรเคมี เจ้าหน้าที่ขนส่งทางน้ำ ออกแบบเสื้อผ้า ออกแบบจัดสวน อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรเครื่องกล

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More