View features User Guideสถานที่ปัจจุบัน: การค้นหาขั้นสูง
วิศวกรคุณภาพ ช่างเทคนิค นักออกแบบซอฟต์แวร์ อาหาร ตัวแทน ผู้จัดการ อาจารย์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว ระบบท่อ จัดดอกไม้ ช่างทอง เจ้าหน้าที่จัดระวาง คลังสินค้า วิศวกรโยธา วิศวกรขนส่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ สปา พนักงานคุมเครื่องตกแต่ง สิ่งทอ อาคันตุกะ ย้อม วิศวกรเคมี นักวิทยาศาสตร์ สินค้าแฟชั่น โรงงาน อนินทรีย์ อิเล็กทรอนิกส์ นักวิจัยยานยนต์ ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More