View features User Guideสถานที่ปัจจุบัน: การค้นหาขั้นสูง
วิศวกรปิโตรเคมี ผู้บังคับการเรือ อนินทรีย์ เจ้าหน้าที่ขนส่งทางน้ำ ผู้จัดการ โรงงานอุตสาหกรรม หนังสัตว์ พนักงานคุมเครื่องตกแต่ง เสื้อผ้า ช่างประกอบยานยนต์ นักวิจัยยานยนต์ ช่างปรับไฟฟ้า ผู้จัดการโลจิสติกส์ เรือ วิศวกรเคมี ช่างเทคนิค วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ปรึกษาห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ การเกษตร สุขอนามัย นักออกแบบซอฟต์แวร์ ซ่อมสายไฟ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ นายเรือเดินทะเล นักปัญญาประดิษฐ์ ออกแบบจัดสวน อาจารย์ ผลิตภัณฑ์เคมี เครื่องประดับ

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More