View features User Guideสถานที่ปัจจุบัน: การค้นหาขั้นสูง
นักวิจัย คำนวณต้นทุนการผลิต พลาสติก คลังสินค้า ช่างซ่อมบำรุง ตกแต่งตัวเรือน นักวิจัยยานยนต์ อาคันตุกะ ไอที ช่างตัดเย็บ ช่างทอง วิชาโลจิสติกส์ วิศวกรฮาร์ดแวร์ นายเรือเดินทะเล พนักงานคุมเครื่องตกแต่ง แคดแคม อาหาร เครื่องประดับ ที่ปรึกษาห่วงโซ่อุปทาน ช่างประกอบ โลจิสติกส์ ย้อม ดอกไม้ ธุรกิจระหว่างประเทศ เครื่องแต่งกาย ช่างเขียนแบบ ผู้ช่วยวิศวกร ขนส่งระหว่างประเทศ นักวิทยาศาสตร์ ช่างฟอก

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

การใช้งาน หน่วยความจำ

Database Queries