View features User Guideสถานที่ปัจจุบัน: การค้นหาขั้นสูง
แพทย์แผนไทย ซิลด์สกรีน เว็บมาสเตอร์ ต้นหน อาหาร วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรซอฟต์แวร์ ช่างทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที ช่างเจียระไน การเกษตร คำนวณต้นทุนการผลิต ผู้จัดการ โลหะ ตัวแทนจัดซื้อ ฝ่ายวิจัย ช่างประกอบ วิชาโลจิสติกส์ ผู้จัดการขนส่งระหว่างประเทศ ช่างปรับไฟฟ้า ยานยนต์ ความปลอดภัย ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่จัดระวาง ผู้จัดการโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน โรงงาน ออกแบบเสื้อผ้า สุขอนามัย วิศวกรฮาร์ดแวร์

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More