View features User Guideสถานที่ปัจจุบัน: การค้นหาขั้นสูง
นักวิจัย นักพัฒนาภาษาจาวา นักวิจัยยานยนต์ ไอที ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ภาพเคลื่อนไหว ตกแต่งสวน ผลิตภัณฑ์เคมี วิชาโลจิสติกส์ ฝ่ายพัสดุ ตกแต่งตัวเรือน วิศวกร ขนส่งระหว่างประเทศ ช่างปรับไฟฟ้า ตัวแทนจัดซื้อ โรงงาน ผู้ช่วยวิศวกร โรงงานอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ ผู้จัดการโลจิสติกส์ พนักงานคุมเครื่องตกแต่ง แคดแคม ยานยนต์ ความปลอดภัย ช่างเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์ นักเคมีอุตสาหกรรม ย้อม นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาพการ์ตูน ช่างฝัง

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

การใช้งาน หน่วยความจำ

Database Queries