View features User Guide

สถานที่ปัจจุบัน: ประวัติการค้นหาขั้นสูง
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/odoojob/domains/odoojob.com/public_html/components/com_mdjobs/views/aresumes/tmpl/default.php on line 105

พนักงานคุมเครื่องตกแต่ง นักวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบ พิมพ์ย้อม นักออกแบบ แพทย์แผนไทย ผู้บริหารระบบเครือข่าย ช่างเทคนิค ที่ปรึกษาห่วงโซ่อุปทาน ผ้าทอ อินทรีย์เคมี ขนส่งทางน้ำ วิศวกรฮาร์ดแวร์ Joomla ระบบท่อ อาคันตุกะ ซ่อมสายไฟ ฝ่ายวิจัย เครื่องประดับ มหาวิทยาลัย นักวิจัยยานยนต์ เครื่องแต่งกาย เครื่องบิน ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ โรงงาน แคดแคม เจ้าหน้าที่จัดระวาง โลจิสติกส์ ธุรกิจระหว่างประเทศ ช่างแกะแม่พิมพ์

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More