View features User Guide

สถานที่ปัจจุบัน: ประวัติการค้นหาขั้นสูง
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/odoojob/domains/odoojob.com/public_html/components/com_mdjobs/views/aresumes/tmpl/default.php on line 105

นักเคมีอุตสาหกรรม อาจารย์ อุตสาหกรรมการผลิต ช่างแกะแม่พิมพ์ ออกแบบจัดสวน นักออกแบบ การตลาด สินค้าแฟชั่น ผู้ช่วยวิศวกร ช่างเทคนิควิศวกรรม วิศวกรโยธา นักพัฒนาภาษาจาวา ช่างเจียระไน เสื้อผ้า ช่างเขียนแบบ อาคันตุกะ ตัวแทนจัดซื้อ ฐานข้อมูล นักเคมี ตัวแทน นักวิเคราะห์ ขนส่งระหว่างประเทศ เครื่องแต่งกาย ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที เคมี หัวหน้าแม่บ้าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารข้อมูล วิชาโลจิสติกส์ ไอที ช่างเทคนิค

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More