View features User Guide

สถานที่ปัจจุบัน: ประวัติการค้นหาขั้นสูง
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/odoojob/domains/odoojob.com/public_html/components/com_mdjobs/views/aresumes/tmpl/default.php on line 105

แคดแคม อาจารย์ ผ้าทอ อิเล็กทรอนิกส์ ช่างเงิน ผู้จัดการขนส่งระหว่างประเทศ ผู้จัดการสปา ผู้บังคับการเรือ โรงงาน ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ผู้ตรวจสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านแคดแคม แพทย ขนส่งทางน้ำ ช่างประกอบยานยนต์ นักพัฒนาภาษาจาวา หนังสัตว์ ช่างฝัง นักเทคโนโลยี พลาสติก อาคันตุกะ พันธุ์พืช ช่างเขียนแบบ นักออกแบบ ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ จาวา เกษตรกรรม อินทรีย์เคมี เสื้อผ้า

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

การใช้งาน หน่วยความจำ

Database Queries