View features User Guide

สถานที่ปัจจุบัน: ประวัติการค้นหาขั้นสูง
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/odoojob/domains/odoojob.com/public_html/components/com_mdjobs/views/aresumes/tmpl/default.php on line 105

คลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม นักออกแบบเว็บไซต์ ต้นหน ฝ่ายพัสดุ วิศวกรเคมี ผู้เชี่ยวชาญด้านแคดแคม ผู้บริหารระบบเครือข่าย วิศวกรคุณภาพ อนินทรีย์ ช่างแกะสลัก Joomla โรงงาน นายประจำเรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที ออกแบบเสื้อผ้า วิศวกรเครื่องกล อินทรีย์เคมี นักวิจัย จาวา ย้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรปิโตรเคมี วิศวกรโยธา นักอนินทรีย์เคมี นายเรือเดินทะเล อาหาร เสื้อผ้า ช่างเชื่อมโลหะ ออกแบบจัดสวน

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More