View features User Guide

สถานที่ปัจจุบัน: ประวัติการค้นหาขั้นสูง
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/odoojob/domains/odoojob.com/public_html/components/com_mdjobs/views/aresumes/tmpl/default.php on line 105

ผู้ตรวจสอบ ตัวแทน อินทรีย์เคมี วิศวกรขนส่ง วิศวกรคุณภาพ ฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ โรงงาน ผู้จัดการสปา หัวหน้าแม่บ้าน ช่างเงิน ช่างทอง เว็บมาสเตอร์ เครื่องประดับ ผู้จัดการโลจิสติกส์ จาวา เรือ พิมพ์ย้อม ห่วงโซ่อุปทาน นักวิจัย อนินทรีย์ ที่ปรึกษาห่วงโซ่อุปทาน ภาพเคลื่อนไหว ช่างแกะสลัก หนังสัตว์ ผลิตภัณฑ์อาหาร หัตถกรรม โลจิสติกส์ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่จัดระวาง

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More