View features User Guide

สถานที่ปัจจุบัน: ประวัติการค้นหาขั้นสูง
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/odoojob/domains/odoojob.com/public_html/components/com_mdjobs/views/aresumes/tmpl/default.php on line 105

ช่างประดับอัญมณี ช่างตัดเย็บ รถยนต์ อิเล หนังสัตว์ ผู้บริหารระบบเครือข่าย ผู้จัดการขนส่งระหว่างประเทศ คลังสินค้า ระบบท่อ นักปัญญาประดิษฐ์ ช่างฝัง เพชร วิศวกรฮาร์ดแวร์ วิศวกรโลหะการ การท่องเที่ยว ช่างปรับไฟฟ้า เครื่องบิน นักอนินทรีย์เคมี วิศวกรคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ขนส่งทางน้ำ สิ่งทอ ผู้บังคับการเรือ นักออกแบบ ผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบ พนักงานคุมเครื่องตกแต่ง เว็บมาสเตอร์ ภาพเคลื่อนไหว ผลิตภัณฑ์สินค้า อุตสาหกรรมสัมพันธ์

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More