View features User Guide

สถานที่ปัจจุบัน: ประวัติการค้นหาขั้นสูง
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/odoojob/domains/odoojob.com/public_html/components/com_mdjobs/views/aresumes/tmpl/default.php on line 105

อาจารย์ ช่างเทคนิค คลังสินค้า คำนวณต้นทุนการผลิต ผลิตภัณฑ์สินค้า ออกแบบเสื้อผ้า ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรเครื่องกล ภาพการ์ตูน ธุรกิจระหว่างประเทศ สุขอนามัย ฝึกอบรม สิ่งทอ เจ้าหน้าที่จัดระวาง เครื่องประดับ ช่างแกะแม่พิมพ์ ตกแต่งสวน โลจิสติกส์ สัตว์เลี้ยง ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรปิโตรเคมี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกแบบจัดสวน พันธุ์พืช ผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิจัยยานยนต์ ช่างเชื่อมโลหะ

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More